Nieuwsbrief
     
Aan alle belangstellenden  
   Ginnenkeweg 251
   4835 NB Breda
Breda, 22 april 2002  Tel. 076 - 5649255
   Fax. 076 - 5655231
                   Mail: pro-vision@registeraccountants.nl

 

De Grote bom in de Grote toren van Breda is haalbaar! De feestelijkheden rondom

het 750-jarige bestaan hebben de activiteiten van de Stichting Carillon Breda echter

enigszins vertraagd. Bovendien is er verwarring ontstaan door het gelijktijdig

opereren van de Stichting Carillon en de Stichting Grote Kerk. Dit vereist enige opheldering.

 

Wat is het verschil tussen Stichting Carillon en Stichting Grote Kerk?

Stichting Carillon Breda houdt zich uitsluitend bezig met de uitbreiding van het

carillon in de toren van de Grote Kerk te Breda met een vijftigste klok: de

historische bom. De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk exploiteert de grote

kerk zelf, met uitzondering van de toren, aangezien deze eigendom van Gemeente Breda is.

 

De stand zaken in april 2002

In januari 2001 heeft ir. C.J. Lupker van TNO in opdracht van het College B&W van

Gemeente Breda een rapport uitgebracht over de krachten die bij het luiden van de

bestaande grootste B0-klok in combinatie met de nieuwe G0-klok, de ‘Grote Bom’.

Het oordeel van de deskundigen is duidelijk: “Er kan geconcludeerd worden dat de

dynamische vervormingen en spanningen in de toren van de Onze Lieve Vrouwe

Kerk te Breda tijdens het luiden van beide klokken toelaatbaar zullen zijn”.

Dit oordeel is daarmee de bevestiging van de conclusie die ook werd getrokken door het

Duitse bureau Van Kempen te Aken (specialisten op het gebied van torens), een

rapport dat in 1999 op verzoek van Stichting Carillon werd gemaakt.

 

Hiermee is volgens de Gemeente Breda (heer M. Verhoeven van Bouw- en Woning­

toezicht) voldaan aan een belangrijke voorwaarde om een bouwvergunning te

krijgen, omdat alle technische bezwaren zijn weggenomen. De algemeen directeur

van het bureau cultuur schrijft dan ook: “uit de TNO-rapportage blijkt dat het

plaatsen van de Grote Bom in de toren van de Grote kerk technisch uitvoerbaar is”.

Wat nog resteert is een (nieuwe) begroting. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt

volgens de Stichting Carillon echter bij de Gemeente, met dien verstande dat de

Stichting zich zal inspannen om de financiële middelen bij elkaar te krijgen. Hierbij

wordt overigens in herinnering gebracht dat de Gemeente toegezegd heeft 50% van

de kosten te zullen bijdragen.

 

--------------------------------------------------Pagina - einde-----------------------------------------

 

Commissie van Aanbeveling

De Stichting Carillon zal nu een ‘Commissie van Aanbeveling’ in het leven roepen

om concrete afspraken te maken met de Gemeente en het bedrijfsleven, zodat de

realisatie van de plaatsing van de 50e klok nu binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden.

 

                                                                                                               Redactie:

                                                                                     John Potteboom (secretaris)

 

Tekst op de Bom (16e eeuw tot 1694):

Die tot Breda in vreucht wil leven,

Die moet de Vrouwen de overhant geven.

Myn naam is Roelant,

Als ick luy aan eenen kant,

Dan is tot Breda allarm of brant,

Als ick ga aan beyde sijden,

Dan is Breda in groot verblyden.